TEDÜ Uluslararası Öğrenci Kontenjanları

TED Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kontenjanları

Fakülte

Bölüm

2018-2019

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitim

3

Sınıf Eğitimi

3

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

3

İngilizce Dili ve Eğitimi

3

Matematik Eğitimi

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

3

Matematik

2

Psikoloji

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

3

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

3

İşletme

5

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

5

Şehir ve Bölge Planlama

3

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

Endüstri Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

5

Makine Mühendisliği

5

TOPLAM

67