Oturma İzni

İlk Başvuru

TEDÜ’ye yeni kayıt yaptıran uluslararası (TC vatandaşlığı olmayan) öğrencilerin, öğrenim ya da turist vizeleri olsa dahi üniversitemize kayıtlarını yaptırdıktan sonra,  aşağıda sıralanan belgelerle birlikte oturma izni almak üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru yapmayan ya da başvurusunu geciktiren uluslararası öğrenciler Türkiye’den çıkışlarında para cezası ödemekle yükümlü olmakta ve hatta Türkiye’ye yeniden girişlerine yasak uygulanabilmektedir.

 Başvuru için öncelikle elektronik ortamda (www.goc.gov.tr adresinden) randevu alınmalı ve başvuru, belirtilen gün ve saatte şahsen yapılmalıdır.

 Gerekli belgeler:

 1. İkamet Bilgi Formu (TEDÜ Uluslararası Programlar Ofisi’nden alınacaktır.)
 2. Online Başvuru Formu (www.goc.gov.tr adresinden alınacaktır.)
 3. 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz olmalıdır.)
 4. Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 5. Öğrencinin Türkiye’de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi koşullara sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. Belirtilen program süresince öğrencinin masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 6. Muvafakatname (18 yaşından küçükler için)
 7. Geçerli Sağlık Sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Genel Sağlık Sigortası’na başvurulabilir ya da öğrencinin, özel sağlık sigortalarından birine sahip olması gerekmektedir. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de sağlık sigortası bulunan öğrencilerin başka bir sigortaya sahip olmasına gerek yoktur.)
 8. Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
 9. Olası ek belgeler

 

Uzatma

Hâlihazırda Üniversitemizde kayıtlı olan ve oturma iznini uzatmak isteyen uluslararası öğrencilerin, bu isteklerine dair dilekçelerini, oturma izni süreleri dolmadan en az bir ay önce Uluslararası Programlar Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Uzatma başvurusu yapacak öğrencilerin, aşağıda sıralanan belgelerle, online randevuda belirtilen gün ve saatte İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

 1. İkamet Bilgi Formu (TEDÜ Uluslararası Programlar Ofisinden alınacaktır.)
 2. Online Başvuru Formu (www.goc.gov.tr adresinden alınacaktır.)
 3. 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz olmalıdır.)
 4. Önceki ikamet izin belgesi
 5. Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 6. Öğrencinin kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi koşullara sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. Belirtilen program süresince öğrencinin masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 7. Muvafakatname (18 yaşından küçükler için)
 8. Sağlık Sigortası (Öğrenciler sağlık sigortalarını belgelemek durumundadır. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de sağlık sigortası bulunan öğrencilerin başka bir sigortaya sahip olması gerekmemektedir.)
 9. İkamet defter bedeli
 10. Olası ek belgeler

 

Önemli Bilgiler

 • İlgili prosedürler takip edilmediği takdirde yasal işlem uygulanır.
 • İkamet tezkereniz geçerli olduğu sürece, Türkiye’ye girmek için vize almanıza gerek yoktur. Örneğin, sömestr tatili için yurt dışına çıktığınızda, Türkiye’ye oturma izninizle giriş yapabilirsiniz.
 • Göç İdaresi online başvuru tarihini dikkate almaktadır. Bu nedenle vize veya ikamet izni sona ermeden önce, online başvurunun her koşulda yapılması gerekmektedir.  (Randevu tarihi en fazla 60 gün sonrasına kadar alınabilmektedir.)
 • Oturma izni için başvuru yaptığınız esnada verdiğiniz adresin doğru ve eksiksiz olması gereklidir.
 • İsim/soy isim değişikliği, pasaport değişimi, medeni hal değişimi, adres değişikliği ya da bölüm/program değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • İlk defa oturma iznine başvuracak öğrencilerin başvuru esnasında sağlık sigortası sunmaları zorunlu değildir. Bu öğrenciler 3 ay içinde alacakları bir sigortayı Göç İdaresine bildirmek durumundadırlar.
 • İkametini uzatacak olan öğrencilerin başvuru esnasında geçerli bir sağlık sigortası sunmaları gerekmektedir.
 • 18 yaşından küçük öğrenciler için kefil/garantör talep edilmektedir. Kefil/garantör olacak kişinin T.C. vatandaşı olması veya yabancı ise oturma izninin olması gerekmektedir.
 • İkamet tezkeresinde silinti ve kazıntı olmamalıdır. İkamet tezkeresinin kaybedilmesi durumunda derhal İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Kayıtlı veya kayıtsız; kayıt donduran, disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan ve Erasmus-Exchange statüsündeki öğrencilerin bilgileri her dönem, ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin bilgileri ayrılış tarihlerinden itibaren bir hafta içinde ilgili kuruma iletilir. Bu nedenle bu durumlarda oturma izniyle ilgili sürecinizi dikkatle takip etmeniz gerekmektedir.
 • Herhangi bir programda kayıtlı olmadan Türkiye’de kalmayı planlıyorsanız (mezuniyet töreni, lisansüstü başvuru, vb. nedenlerle), ikametiniz bitmeden önce kısa süreli ikamet için başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.
 • Mezun olan öğrencilerin en geç 10 gün içinde ülkeden çıkmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra herhangi bir nedenle kalmayı planlayan öğrencilerin yukarıda belirtildiği gibi kısa süreli ikamet için başvuru yapması gerekmektedir.
 • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
 • İkamet tezkeresi, öğrencinin anne babası ile diğer yakınlarına ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.
 • İsteyen öğrenciler, çalışma izni almak şartıyla çalışabilirler. Ancak lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz. Çalışma izni almak isteyen öğrencilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Soru ve başvurularınız için:

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Hoşdere Cad. No:144 ÇANKAYA / ANKARA
E-posta: ankara@goc.gov.tr
Tel         : 0 312 439 40 40 / 0 312 440 33 48
Fax        : 0 312 439 40 66

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4, Yenimahalle/ANKARA

URL: http://www.goc.gov.tr/main/Tr_1

E-posta: gocidaresi@goc.gov.tr

Tel         : 0 312 422 05 00 / 01 / 02
Fax        : 0 312 422 09 00 / 99