Lisansüstü Programlar

TED Üniversitesi (TEDÜ) farklı alanlarda tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi olanakları sunmaktadır. Yükseklisans programları için (tezli) maksimum eğitim süresi üç yıldır.

Lisansüstü programlara başvuru için ilk ve temel koşul bir lisans programından başarıyla mezun olmak ya da lisans programını başarıyla tamamlamak üzere olduğunu belgelendirmektir.

TEDÜ’de eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle yüksel lisans öğrenimini TEDÜ’de tamamlamak isteyen tüm öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla belgelemesi gerekmektedir. (Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez)

Lisansüstü program başvurularında, adaylardan takip eden sınavlardan birini sunmaları da beklenmektedir; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE), ya da Graduate Management Admission Test (GMAT).

Her lisansüstü programın enstitü bazında farklı kabul kriterleri mevcuttur. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların, ilgili enstitü ile iletişime geçip başvuru kriterlerini sağladıklarını tam olarak teyit etmeleri önerilmektedir. İlgilendiğiniz programın başvuru kriterleri hakkında internet sayfalarını inceleyerek de bilgi sahibi olabilirisiniz. Üniversitemiz enstitülerinin listesine ve program detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirisiniz:

http://www.tedu.edu.tr/tr/main/yuksek-lisans

TED Üniversitesi 2017-2018 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Programları başvuruları kapanmış olup, 2018-2019 Güz Dönemi Yüksek Lisans Programları başvuruları için ilgili yüksek lisans programının web sayfasını takip ediniz.