Yükseköğretim Alanında Etki Analizi Çalışması

Avrupa Komisyonu Eğitim-Kültür Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim alanında etki analizi çalışması başlatmıştır. Erasmus programının yararlancılar üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan bu tür çalışmalara katılım kanıta dayalı veriler aracılığıyla programın geleceğini şekillendirmek ve karar alıcılara tavsiyelerde bulunmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Anket Erasmus+ veya Erasmus+ dışındaki hareketlilik hareket faaliyetlerinden daha önce yararlanmamış, yararlanacak/yararlanmış olan ve halihazırda yurtdışında bulunan  öğrenci/personel/mezunları kapsamaktadır.

Çalışmaya katılımla ilgili detaylı bilgi buradan edinilebilir. Ankete katılım için ise takip eden link kullanılmaktadır: http://zm3835.customervoice360.com/uc/reg_page/

Ankete katılımınızı önemle rica ederiz.

Date: 
Pazartesi, 12 Haziran, 2017 - 13:00