Erasmus+ Personel Hareketliliği 2. Çağrı (YİTAK Hibesi Kapsamında)

16 Mart 2018 tarihinde ilan edilen Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik Erasmus+ personel hareketliliklerinden bir feragat gerçekleşmiştir. Bu kapsamda ATO YİTAK Konsorsiyumu tarafından Üniversitemize tahsis edilen 1650 € tutarındaki hibe ile 2 idari/akademik personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirebilecektir.

Hareketliliklerin maksimum 2 iş günü + 2 gün yol  olacak şekilde toplam 4 gün için planlanması gerekmektedir. Katılım sertifikalarında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğin gerçekleştirilebileceği ülkeler: Almanya, Letonya, Makedonya, Malta, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Litvanya ve Slovenya'dır.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabı'na uygun olarak;

 • İdari personele,
 • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personel,
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birim mensupları,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurular,
 • Engelli personel,
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklerindirilir.

 

Hareketliliğe katılacak personelimizin program ülkelerinde bulunan kurumlarda/üniversitelerde (Erasmus+ anlaşmamızın bulunması zorunlu değildir) mevcut iş alanları ile ilgili konularda becerilerini geliştirecek eğitim (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) alması gerekmektedir.

Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir!

Başvuru tarihleri: 5-20 Nisan 2018

Başvuru koşulları:                                

 1. Adayların, başvuru sırasında TEDÜ tam zamanlı personeli olması ve fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir.
 2. Hareketlilik için gidilecek kurumla son başvuru tarihinden önce iletişim kurulmuş ön kabul alınmış olması beklenmektedir. Elektronik posta ile alınan kabuller de başvuru sırasında geçerli kabul edilecektir.
 3. Ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

 

Başvuru belgeleri:

 1. Ön kabul mektubu/e-postası
 2. Başvuru formu (“gerekli dökümanlar” başlığında bulunabilir)
 3. Varsa yabancı dil seviyesine ilişkin belge (YDS, TOEFL, kurs katılım belgesi vb.) (yalnızca idari personel için)
 4. Varsa lisansüstü dereceyi gösterir belge (yüksek lisans/doktora diploması) (yalnızca idari personel için)

 

Başvuru belgelerinin 20 Nisan 2018 tarihine kadar erasmus@tedu.edu.tr adresine gönderilmesi veya Uluslararası Programlar Ofisi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili akademik ve idari personelimiz, aşağıdaki puanlama sistemi ve kriterine göre değerlendirmeye girecektir.

Değerlendirme kriterleri:

KRİTER

PUAN

Aynı Programdan Daha Önce Yararlanmış Olma

İlk Kez Yararlanma

+50

İkinci Kez Yararlanma

+30

Üçüncü Kez Yararlanma

+20

TEDÜ’deki Hizmet Yılı

5+ Yıl

+30

3-4 Yıl

+25

2-3 Yıl

+20

1-2 Yıl

+15

0-1 Yıl

+10

Yüksek Lisans-Doktora Derecesi (İdari Personel İçin)

Doktora Derecesi

+10

Yüksek Lisans Derecesi

+5

Dil Kriteri (İdari Personel İçin)

YDS

+20

TOEFL IBT

+20

IELTS

+20

Kurs Katılım Belgesi vb.

+20

Diğer Kriterler

Engelli Adaylar

+10

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Date: 
Çarşamba, 4 Nisan, 2018 - 17:30