Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği - 2. Çağrı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen ek hibe kapsamında bir personelimizin daha Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma faaliyetine katılımı mümkün olacaktır.

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında Üniversitemiz akademik/idari personeli program ülkelerinde bulunan kurumlarda mevcut iş alanları ile ilgili konularda becerilerini geliştirecek eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) almak için hareketlilik faaliyetlerine katılabilmektedir. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç ardışık 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyet süresi 2 iş günü ve 2 seyahat günü olacak şekilde toplamda 4 gündür. Katılım sertifikalarında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Yine tarafımıza tahsis edilen bütçeye bağlı olarak hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilebileceği ülkeler Estonya, Hırvatistan, Litvanya ve Slovenya olmak üzere dört program ülkesiyle sınırlandırılmıştır. Başvurucuların bu dört ülkedeki kurumlardan kabul/davet alması beklenmektedir.

Başvuru tarihleri: 11 Mayıs-2 Haziran 2017

Başvuru koşulları:                                

  1. Adayların, başvuru sırasında TEDÜ tam zamanlı personeli olması ve fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir.
  2. Gidilecek kurumla son başvuru tarihinden önce iletişim kurulmuş ve ön kabul alınmış olmalıdır. Elektronik posta ile alınan kabuller de başvuru sırasında geçerli kabul edilecektir.
  3. Başvurularda idari personel başvuruları önceliklendirilecektir.

 

Başvuru belgeleri:

  1. Ön kabul mektubu/mesajı
  2. Personel Eğitim Alma Başvuru formu (“gerekli dökümanlar” başlığında bulunabilir)
  3. Eğer varsa yabancı dil seviyesine ilişkin belge (YDS, TOEFL, IELTS, kurs katılım belgesi vb.) (yalnızca idari personel için)

 

Başvuru belgelerinin 2 Haziran 2017 tarihine kadar erasmus@tedu.edu.tr adresine gönderilmesi veya Uluslararası Programlar Ofisi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

(İlgili personelimiz, Üniversitemizdeki kıdem yılı ve İngilizce dil puanı gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.)

Date: 
Perşembe, 11 Mayıs, 2017 - 14:30