Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yeni Listesi

4 Nisan 2018 tarihinde web sayfamızda yayımlanan 2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği sonuçlarına yapılan itirazlar, kabullerden feragatler ve başvurulan Üniversitelere yönelik değişiklik talepleri neticesinde aşağıdaki yeni liste hazırlanmıştır. Bu liste üzerinde bundan sonraki süreçte herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Süreç içerisinde feragatler yaşanması halinde gelecek yıl başvurularından 10 puan düşürme uygulaması yapılacaktır.

Asil ya da yedek olarak seçilen öğrencilerin hareketliliğe katılımları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ Bütçesi kesinleştikten sonra netlik kazanacaktır. Şu anda listede adı geçen her öğrenci aday statüsündedir. Ancak yine de başvuru ve hazırlıklar planlandığı şekilde yapılmaya başlanacaktır.

Yeni listeler aşağıdaki gibidir:

Asil Liste

Yedek Liste

Tüm Başvurular

Date: 
Salı, 24 Nisan, 2018 - 10:45