2017-2018 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Erasmus+ Yükseköğretim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere 6-24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmiş ve seçim sürecinin ardından hibe almaya hak kazanan asil aday öğrenciler, yedek aday öğrenciler ve yerleştirildikleri anlaşmalı üniversiteler belirlenmiştir. İtiraz sürecinde Ofisimize iletilen dilekçelere ek olarak feragat dilekçelerinin de işleme konulmasının ardından oluşan listenin, son haline buradan ulaşılabilir.

Öğrencilerin sıralama puanları kümülatif GPA’larının %50’si ile ENG 101 puanlarının %50’sinin toplamından oluşmaktadır. Bu kapsamda GPA puanı YÖK’ün denklik sistemi baz alınarak 100’lük sistemdeki karşılığına dönüştürülmüştür.

Asil listede ismi yer alan öğrencilerimizden Güz Dönemi'nde hareketliliğe katılacakların Nisan 2017 içerisinde; Bahar Dönemi'nde katılacakların ise Ekim 2017 içerisinde, yerleştirildikleri Üniversitelerin ilgili web sayfalarını inceleyerek online başvurularını yapmaları gerekmektedir. Söz konusu Üniversitelerin online başvuru süreçleri 15 Mayıs 2017 itibariyle sona erdiğinden, başvurularınızı gecikmeden yapmanız önerilmektedir. Bu süreçte, Uluslararası Programlar Ofisi’nden destek almanız mümkündür.

Ulusal Ajans’a 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için yapılan hibe başvurusu henüz sonuçlanmadığından, ilan edilen listeler taslak konumunda olup seçilen öğrenciler de aday öğrenci statüsündedir. Seçilen öğrencilerin hareketlilikten yararlanma haklarının kesinleşmesi, Ulusal Ajans’ın hibe başvurularını sonuçlandırmasının ardından (Haziran 2017 içerisinde) gerçekleşecektir. Bu durum, Üniversitelerin online başvuru süreçlerini takip etmenize engel teşkil etmemektedir!

Bilgilerinize sunarız.

Date: 
Cuma, 31 Mart, 2017 - 09:45