2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı

Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında; Üniversitemiz akademik personelinin, ikili anlaşmamızın bulunduğu üniversitelerde ders vermesi; akademik/idari personelinin, program ülkelerinde bulunan kurumlarda/üniversitelerde (Erasmus+ anlaşmamızın bulunması zorunlu değildir) mevcut iş alanları ile ilgili konularda becerilerini geliştirebilecekleri eğitimlere (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları vb.) katılmaları gerekmektedir.

Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ve Üniversitemizin üyesi olduğu konsorsiyumlar kapsamında faaliyetten yararlanabilecek personel sayıları aşağıdaki gibidir: 

TEDU 2017-2018 Erasmus+ Bütçesi

 • 3 ders verme
 • 3 eğitim alma

AHİLER Konsorsiyumu

 • 1 ders verme (yalnızca Mühendislik Fakültesi)
 • 1 eğitim alma

YİTAK Konsorsiyumu

 • 1 eğitim alma

Personel ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat edilen günler hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyet süresi 5 iş günü + 2 seyahat günü olacak şekilde toplamda 7 gündür. Katılım sertifikalarında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

AHİLER konsorsiyumu kapsamında faaliyete katılacak personelin hibe tutarı uçak bileti dahil yaklaşık 950 €’yu, YİTAK konsorsiyumu kapsamında faaliyete katılacak personelin hibe tutarı uçak bileti dahil 1650€'yu geçemeyecektir. Dolayısıyla hareketlilik sürelerinin ve ülke seçiminin bu doğrultuda yapılması önerilmektedir. Detaylar için Uluslararası Programlar Ofisinden bilgi alınabilir. 

Personel ders verme hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesine buradan ulaşabilecektir.

Başvuru tarihleri: 13 Şubat- 2 Mart 2018

Başvuru koşulları:                                

 1. Adayların, başvuru sırasında TEDÜ tam zamanlı personeli olması ve fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir.
 2. Akademik personel tarafından ders verme faaliyeti için gidilecek kurumla TEDÜ arasında, başvuru tarihi öncesinde imzalanmış bir Erasmus+ anlaşmasının bulunması gerekmektedir.
 3. Akademik personelin, ders verme faaliyeti için tercih ettiği üniversite ile; akademik/idari personelin, eğitim alma hareketliliği için gitmeyi planladığı kurumla, son başvuru tarihinden önce iletişim kurmuş ve ön kabul almış olması gereklidir. Elektronik posta ile alınan kabuller de başvuru sırasında geçerli kabul edilecektir.
 4. Ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.
 5. Eğitim alma faaliyeti kapsamında yapılacak başvurularda idari personel başvuruları önceliklendirilecektir.

 

Başvuru belgeleri:

 1. Ön kabul mektubu/mesajı
 2. Başvuru formu (“gerekli dökümanlar” başlığında bulunabilir)
 3. Varsa yabancı dil seviyesine ilişkin belge (YDS, TOEFL, IELTS, kurs katılım belgesi vb.) (yalnızca idari personel için)
 4. Varsa lisansüstü dereceyi gösterir belge (yüksek lisans/doktora diploması) (yalnızca idari personel için) 

 

Başvuru belgelerinin 2 Mart 2018 tarihine kadar erasmus@tedu.edu.tr adresine gönderilmesi veya Uluslararası Programlar Ofisi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

İlgili akademik ve idari personelimiz, aşağıdaki puanlama sistemi ve kriterlerine göre değerlendirmeye girecektir. 

Değerlendirme kriterleri: 

KRİTER

PUAN

Aynı Programdan Daha Önce Yararlanmış Olma

İlk Kez Yararlanma

+50

İkinci Kez Yararlanma

+30

Üçüncü Kez Yararlanma

+20

TEDÜ’deki Hizmet Yılı

5+ Yıl

+30

3-4 Yıl

+25

2-3 Yıl

+20

1-2 Yıl

+15

0-1 Yıl

+10

Yüksek Lisans-Doktora Derecesi (İdari Personel İçin)

Doktora Derecesi

+10

Yüksek Lisans Derecesi

+5

Dil Kriteri (İdari Personel İçin)

YDS

+20

TOEFL IBT

+20

IELTS

+20

Kurs Katılım Belgesi vb.

+20

Diğer Kriterler

Engelli Adaylar

+10

Date: 
Pazartesi, 12 Şubat, 2018 - 14:45