2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ Yükseköğretim Programı Personel Hareketliliği kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında “Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri” çerçevesinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır.

Program kapsamında 1 personel ders verme, 2 personel eğitim alma hareketliliğinden minimum 2 iş günü (+2 gün seyahat), maksimum 5 iş günü (+2 gün seyahat olacak şekilde) faydalanabilecektir. Ders verme faaliyetinde, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Seçilen personelin, hareketliliğini en geç 1 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlamış olması gerekecektir.

Başvurular 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Uluslararası Programlar Ofisine yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

Ders Verme (Akademik Personel)

  • Başvuru Formu
  • Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu (Gidilecek Üniversitenin, TEDÜ ile Erasmus+ Ortaklık Anlaşması olan bir Üniversite olması gerekmektedir. Personel ders verme hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesine buradan ulaşabilecektir.)

 

*Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Eğitim Alma (İdari ve Akademik Personel)

  • Başvuru Formu
  • Misafir olunacak üniversiteden veya işletmeden gelen davet mektubu (AB Program ülkelerinde herhangi bir şirket ya da TEDÜ ile Erasmus+ Ortaklık Anlaşması olan Üniversitelerden biri tercih edilebilir.)
  • Varsa yabancı dil seviyesine ilişkin belge (YDS, TOEFL, IELTS, kurs katılım belgesi vb.)

 

Başvuru koşulları:                                

  • Adayların, başvuru sırasında TEDÜ tam zamanlı personeli olması ve fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir.
  • Hareketlilikten yararlanacak personelin; ders verme faaliyeti için tercih edilen üniversite ile, eğitim alma hareketliliği için ise gidilecek kurumla son başvuru tarihinden önce iletişim kurmuş ve karşı üniversiteden/kurumdan ön kabul almış olması beklenmektedir. Elektronik posta ile alınan kabuller de başvuru sırasında geçerli kabul edilecektir.
  • Ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.
  • Eğitim alma faaliyetine İdari Personelin yanısıra Akademik Personel de başvuru yapabilecektir. Ancak değerlendirmede idari personel başvuruları önceliklendirilecektir.

 

Değerlendirme:

Başvuruların değerlendirmesinde, ilgili personelin TEDÜ’deki hizmet yılı, yabancı dil puanı ve programdan daha önce yararlanma sayısı gibi kriterler gözönünde bulundurulacaktır.

Date: 
Perşembe, 9 Kasım, 2017 - 10:45