2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında Üniversitemiz akademik personeli, Erasmus+ kapsamında anlaşma imzaladığımız üniversitelerde ders vermek; akademik/idari personeli ise program ülkelerinde bulunan kurumlarda mevcut iş alanları ile ilgili konularda becerilerini geliştirecek eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) almak için hareketlilik faaliyetlerine katılabilmektedir. Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe kapsamında bir akademik personelimiz ve bir idari personelimiz söz konusu faaliyete katılabilecektir.

Personel ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyet süresi 5 iş günü + 2 seyahat günü olacak şekilde toplamda 7 gündür. Katılım sertifikalarında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel ders verme hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesine buradan ulaşabilecektir.

Başvuru tarihleri: 22 Mart-7 Nisan 2017

Başvuru koşulları:                                

  1. Adayların, başvuru sırasında TEDÜ tam zamanlı personeli olması ve fiilen görev yapıyor olması gerekmektedir.
  2. Akademik personel ders verme faaliyeti için tercih edilen üniversite ile, akademik/idari personel eğitim alma hareketliliği için ise gidilecek kurumla son başvuru tarihinden önce iletişim kurulmuş ön kabul alınmış olması beklenmektedir. Elektronik posta ile alınan kabuller de başvuru sırasında geçerli kabul edilecektir.
  3. Ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.
  4. Eğitim alma faaliyeti kapsamında yapılacak başvurularda idari personel başvuruları önceliklendirilecektir.

 

Başvuru belgeleri:

  1. Ön kabul mektubu/mesajı
  2. Başvuru formu (“gerekli dökümanlar” başlığında bulunabilir)
  3. Eğer varsa yabancı dil seviyesine ilişkin belge (YDS, TOEFL, IELTS, kurs katılım belgesi vb.) (yalnızca idari personel için)

 

Başvuru belgelerinin 7 Nisan 2017 tarihine kadar erasmus@tedu.edu.tr adresine gönderilmesi veya Uluslararası Programlar Ofisi’ne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgili akademik ve idari personelimiz, belirli kriterler ve belirli bir puanlama sistemine göre değerlendirmeye girecektir.

Date: 
Cuma, 17 Mart, 2017 - 17:15