Gerekli Dökümanlar

*TEDU Erasmus+ Code: TR ANKARA18

Erasmus+ Charter 

Erasmus Policy Statement (2014-2021) 

Erasmus Student Charter 

TEDU Erasmus+ Inter-Institutional Agreement Format 
      Annex A: TEDU  
      Annex B: Partner

ISCED Codes for Subject Areas 

NACE Codes for Sectors 

ISO Language Codes 

 

Öğrenim Hareketliliği Formları

Giden Öğrenci Başvuru Formu (Outgoing Students' Application Form) 

Gelen Öğrenci Başvuru Formu (Incoming Students' Application Form)

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Ders Denklik Formu (Course Equavalency Form) (Before the Mobility)

Ders Değiştirme Formu (Course Change Form) (During the Mobility)

Ders Saydırma Formu (Course Recognition Form)  (After the Mobility)

Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement): UPO tarafından doldurulacaktır

Engelli Öğrenciler İçin Ek Hibe Talep Formu (2018-2019)

Varış Teyidi (Confirmation of Arrival)

Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

Dönem Uzatma Talep Formu (Semester Extention Request Form)

Dönem Değiştirme Talep Formu (Semester Change Request)

Feragat Dilekçesi (Renunciation Request) 

 

Staj Hareketliliği Formları

Kabul Mektubu Örneği (Sample Acceptance Letter)

Başvuru Formu (Application Form)

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 

Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance) 

Staj Saydırma Formu (Traineeship Recognition Form) (Before Mobility)

Staj Hareketliliği Onay Formu (Traineeship Mobility Approval Form) (After Mobility)

Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement): UPO tarafından doldurulacaktır

Engelli Öğrenciler İçin Ek Hibe Talep Formu (2018-2019)

 

Ders verme hareketliliği formları

Başvuru Formu (Application Form)

Hareketlilik Sözleşmesi (Mobility Agreement) 

Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement): UPO tarafından doldurulacaktır

Engelli Personel İçin Ek Hibe Talep Formu 

Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

 

Eğitim Alma Hareketliliği Formları

Başvuru Formu (Application Form)

Hareketlilik Sözleşmesi (Mobility Agreement) 

Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement): UPO tarafından doldurulacaktır

Engelli Personel İçin Ek Hibe Talep Formu 

Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)