Hakkımızda

Uluslararası Programlar Ofisi

TED Üniversitesi, uluslararasılaşmayı üniversitelerin gelişmişlikleri gösteren önemli ölçülerden biri olarak görmektedir. Kuruluşundan bu yana deniz aşırı ülkelerdeki üniversiteler ve diğer kurumlarla ortaklıklar kurarak, farklı ülkelerden öğrencileri ağırlayarak ve kendi öğrencilerine eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme ve/veya uluslararası projelere katılma olanakları sağlayarak uluslararası bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Uluslararası Programlar Ofisi, TED Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasını yürütmekte, gelen ve giden değişim öğrencileri ile personelin yanı sıra tam zamanlı yabancı öğrencilere destek vermektedir.

 

Ofisin faaliyet alanları şöyledir:

  • TED Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması;
  • Yurt dışındaki üniversiteler ve diğer kurumlarla ortaklık geliştirilmesi;
  • TED Üniversitesi’nde Erasmus+ Yükseköğretim Programı öğrenci ve personel hareketliliklerinin yürütülmesi;
  • Tam zamanlı yabancı öğrenci alımı.

 

Uluslararası Programlar Ofisi hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız. (http://ipo.tedu.edu.tr)

 

Yabancı Üniversiteler ile İşbirlikleri

 

Erasmus+ Yükseköğretim Programı

Avrupa Birliği tarafından geliştirilip finanse edilen ve ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürüttüğü Erasmus+ Yüksekögretim Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında üniversiteler arasında kısa süreli öğrenci- personel değişimi ve hem üniversiteler hem de üniversiteler ile iş dünyası arasındaki ortak projeler madden desteklenmektedir.

 

Erasmus+ Yükseköğretim Programı ve Ulusal Ajans ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.ua.gov.tr

 

TED Üniversitesi, ilk öğrencileri eğitime başlamadan, Mart 2012’de başvuru yapmış, Temmuz 2012’de Genişletilmiş Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi’ni almaya hak kazanmış ve 2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’nı uygulamaya başlamıştır. Temmuz 2015 itibariyle  Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’da bulunan 50 üniversite ile karşılıklı öğrenci ve personel değişimi anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerine sunduğu yurt dışında staj olanaklarını artırmak için 2014 yılında Ankara Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK)’na katılmıştır.

 

TED Üniversitesi’nin Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler için tıklayınız. 

 

Öğrenciler, Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında iki tür faaliyetten yararlanabilirler:

 

  1. Öğrenim Hareketliliği

 

Öğrenim hareketliliği bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden birinde öğrenim görmeyi kapsar. Öğrenciler, öğrenim harcını gittikleri üniversiteye değil, üniversitemize öderler ve değişim sürelerinin sonunda dönüp öğrenimlerini burada tamamlarlar. Gittikleri üniversiteden ayrıca bir diploma almazlar.

 

  1. Staj Hareketliliği

 

Staj hareketliliği, öğrencilerin yurt dışında bir işletmede staj yaparak öğrenim gördükleri alana ilişkin  mesleki becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Öğrenciler, belirlenen koşullara uygun olarak staj yerlerini kendileri ayarlayabilmektedir.

 

Üniversitemizde her yıl, öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanmak isteyenleri bilgilendirmek üzere Erasmus+ Tanıtım Toplantıları düzenlenmektedir. Başvuru koşulları, tarihleri ve sonuçlar, internet adresinde ve UPO’nun ilan panosunda duyurulmaktadır.

 

Birinci sınıfı bitiren ve belirlenen diğer kriterleri yerine getiren öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamındaki öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanmak için başvurabilirler. Seçilen öğrencilere, hareketlilikleri süresince belirli bir miktar maddi destek sağlanır.

 

Gerçekleşen Hareketlilikler:

 

Akademik Yıl/ Hareketlilik Sayısı

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Gelen Öğrenci

4

6

16

Giden Öğrenci

 

 

 

i. Öğrenim Hareketliliği

 

12

21

ii. Staj Hareketliliği

 

5

10

Gelen Personel

 

 

 

i. Ders Verme Hareketliliği

 

2

 

ii. Eğitim Alma Hareketliliği

1

 

 

Giden Personel

 

 

 

i. Ders Verme Hareketliliği

7

8

11

ii. Eğitim Alma Hareketliliği

2

4

6

 

 

 

Diğer Uluslararası İşbirlikleri

 

TED Üniversitesi yalnızca uluslararasılaşmayı değil, kaliteli uluslararasılaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avusturalya, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerle de projeler geliştirmeye ve Kuzey Amerika’daki saygın yükseköğretim kurumları ile kurumsal kıyaslama (benchmarking) yapmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.